Μελέτη – Σχεδίαση

Η εταιρεία PapasGarden με την πολυετή εμπειρία της στην αρχιτεκτονική τοπίου μπορεί να σχεδιάσει με επιτυχία έργα μεγάλης κλίμακας αλλά και μικρής έκτασης.
Το μπαλκόνι, η βεράντα, ο μικρός κήπος, η αυλή, τα παρτέρια αλλά και οι μεγάλοι κήποι, οι χώροι πρασίνου, οι ταρατσόκηποι (roofgarden), θα σχεδιαστούν από την PapasGarden με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδοθεί το μέγιστο δυνατό και άρτιο αποτέλεσμα.
Σε σύγχρονες κατασκευές χώρου πρασίνου η τεχνολογική πρόοδος και αλλαγές στον τρόπο ζωής επιβάλλουν την εφαρμογή νέων αρχών και προτύπων στο σχεδιασμό τοπίου.
Η PapasGarden με τους έμπειρους αρχιτέκτονες τοπίου θα σχεδιάσουν τον κήπο σας με την τελευταία λέξη στο σχεδιασμού τοπίου.
Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής:
Αρχιτεκτονική μελέτη,
Αρδευτική μελέτη
Μελέτη φωτισμού του χώρου πρασίνου,
Οικονομοτεχνική μελέτη,
Προσφορά.
Η σχεδίαση περιλαμβάνει τα εξής:
Κάτοψη περιβάλλοντος χώρου
Φωτορεαλιστική απεικόνιση εικονικές φωτογραφίες
Τρισδιάστατη απεικόνιση περιήγηση του κήπου
Μελλοντική φωτορεαλιστική απεικόνιση του κήπου
Δημιουργία DVD με εικονική περιήγηση σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο.